BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLARINA GETİRİLEN İSTİSNA

Temyiz edilemeyecek istinaf kararları kapsamında olsa bile, aşağıda yer alan suçlara ilişkin istinaf kararları temyiz edilebilir:

1. Hakaret (TCK m.125/3)

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK m.213)

3. Suç işlemeye tahrik (TCK m.214)

4. Suçu ve suçluyu övme (TCK m.215)

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m.216)

6. Kanunlara uymamaya tahrik (TCK m.217)

7. Cumhurbaşkanına hakaret (TCK m.299)

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK m.300)

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK m.301)

10. Silahlı örgüt (TCK m.314)

11. Halkı askerlikten soğutma (TCK m.318)

12. Terör örgütü propagandası (TMK m.7/2)

13. Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme (TMK m.6/2)

14. Terörle mücadele kanununun 6. maddesinin 4. fıkrasında yer alan suç

15. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrası, 31. maddesi ve 32. maddesinde yer alan suçlar

Ayrıca infaz kanununa eklenen 17/A maddesiyle birlikte, bu suçlardan ötürü cezası kesinleşmiş ve halihazırda infaz edilenler, hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesini isteyebilir. Birden fazla sanığın bulunduğu bir dosyada bir kısım sanıkların hükmü istinafta kesinleşmiş; bir kısım sanık da temyize başvurmuşsa ve temyize başvuranlar hakkında bozma kararı verilme ihtimali varsa, hükmü istinafta kesinleşmiş olanlar da infazın ertelenmesi ya da durdurulması talebinde bulunabilir. Erteleme ya da durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde bölge adliye mahkemesince bu suçlardan verilen kesin kararlar bakımından temyiz kanun yoluna başvurulması gerekiyordu.