İRADE BOZUKLUĞU

Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin işlem iradesinin oluşum veya beyanı aşamasında ortaya çıkan sakatlıklara irade bozukluğu denir.

İşlem iradesinin oluşum safhasında, taraflardan birinin belirli bir sözleşme yapmaya sevkeden iradenin kendisi sakat ve bozuk bir şekilde oluşmaktadır. Söz konusu bozukluk işlem iradesinin oluşumunda olabileceği gibi, beyan iradesinin oluşumunda da olabilir. İradenin oluşumundaki bozukluk genel olarak saik yanılması, aldatma, korkutma gibi hallerde görülür. Bu tür iradesi sakatlanan kişinin beyanı, iradesine uygundur. İrade ile beyan arasında bir uygunsuzluk söz konusu değildir. İrade, belirli bir durum veya olay hakkında sahip olunan yanlış bir bilgi ve düşüncenin etkisi altında oluşum safhasında sakatlanmaktadır.

İşlem iradesinin beyanı safhasındaki sakatlık ise sözleşme iradesi tam, doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmuş, yalnız bu, muhataba bildirilirken beyanda sakatlık meydana gelmiş ve böylece beyan, iradeden sapmış, sözleşme iradesi ile beyan arasında bir uygunsuzluk ortaya çıkmıştır.

İrade bozukluğu TBK 30-39 arasında düzenlenmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu bozukluk sözleşme iradesinin oluşum ve beyanı safhasında oluşan sakatlıktır. İrade Bozukluğunda sözleşme kurulmuştur. Çünkü karşılıklı iradeler birbirine uygundur.