Author page: vaveyla

Sözleşme Hukukunda  İrade Sakatlıkları

Sözleşme Hukukunda İrade Sakatlıkları

İRADE BOZUKLUĞU Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin işlem iradesinin oluşum veya beyanı aşamasında ortaya çıkan sakatlıklara irade bozukluğu denir. İşlem iradesinin oluşum safhasında, taraflardan birinin belirli bir sözleşme yapmaya sevkeden iradenin kendisi sakat ve bozuk bir şekilde oluşmaktadır. Söz konusu bozukluk işlem iradesinin oluşumunda olabileceği…

Read more

1.YARGI PAKETİ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

1.YARGI PAKETİ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

1. AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesine eklenen paragrafla birlikte, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı(yeşil) pasaport verilebilecektir. Ancak haklarında; 1. Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK m.302-308.) 2. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (TCK m.309-316)…

Read more