Hukuki Haberler

1.YARGI PAKETİ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

1.YARGI PAKETİ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

1. AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesine eklenen paragrafla birlikte, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı(yeşil) pasaport verilebilecektir. Ancak haklarında; 1. Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK m.302-308.) 2. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (TCK m.309-316)…

1.Yargı Paketi ile Temyiz Edilebilir Suçlar

1.Yargı Paketi ile Temyiz Edilebilir Suçlar

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLARINA GETİRİLEN İSTİSNA Temyiz edilemeyecek istinaf kararları kapsamında olsa bile, aşağıda yer alan suçlara ilişkin istinaf kararları temyiz edilebilir: 1. Hakaret (TCK m.125/3) 2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK m.213) 3. Suç işlemeye tahrik (TCK m.214)…