İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Vaveyla Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tam yargı davası
  • Hukuka aykırı idari işlemler için iptal davası
  • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davası
  • İmar kanununa ihtilaf nedeniyle iptal davası
  • Memur davaları
  • Öğrenci davaları
  • Sözleşmeler nedeniyle iptal davası dava
  • Atama ve yer değiştirme nedeniyle iptal davası
  • Vergi davaları

*İdare Hukuku davalarına dair olan sorularınızın yanıtları için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.